Contact Us

नमस्कार, आपल्या काही अडी अडचणी कीवा आपले काही मत असतील तर आपण आम्हाला कमेन्ट मध्ये नक्की कळवू शकता. तसेच आपल्याला आम्ही करीत असलेल्या कामाबद्दल काय वाटते ते सुद्धा आम्हाला खालील मेल वर कळवू शकता. यांच्या ordar.in या ब्लॉग ला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद.