मराठी विरुद्धार्थी शब्द | Virudharthi Shabd in Marathi | Antonyms in Marathi


Deprecated: Function wp_get_loading_attr_default is deprecated since version 6.3.0! Use wp_get_loading_optimization_attributes() instead. in /home/u541674152/domains/ordar.in/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Virudharthi Shabd in Marathi | मराठी विरुद्धार्थी शब्द | Antonyms in Marathi | Opposite Words in Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो शालेय शिक्षणात तसेच स्पर्धा परिक्षे ची तयारी करत असताना जसे की पोलिस भरती, तलाठी भरती, ग्रामसेवक भरती, राज्य लोकसेवा आयोग अशा अनेक परीक्षेत Virudharthi Shabd in Marathi | मराठी विरुद्धार्थी शब्द या विषयावर नेहमी आणि हमखास प्रश्न विचारले जातात.

आज आपण या लेखात मराठी विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे काय? ते कसे वापरले जातात? त्यांचे मराठी व्याकरणाच्या दृष्टिकोनातून काय नियम आहेत? तसेच 2000+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द बघणार आहोत.

Contents hide

विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे काय?

एखाद्या शब्दाचा परस्पर विरुद्ध आर्थी कीव त्याचा विरोध दर्शवणारा शब्द म्हणजेच विरुद्धार्थी शब्द होय.

उदाहरणार्थ – सनातनी X सुधारक, जमा X खर्च, धाकटा X थोरला, शांत X अशांत, सदन X निर्धन, आकाश X पाताळ, आकुंचन X प्रसरण आक्रमण, कच्चा X पक्का इत्यादी.

चला तर विद्यार्थी मित्रांनो 2000+ मराठी विरुद्धार्थी शब्दांचा (Virudharthi Shabd in Marathi )मोठा शब्द संग्रह खाली अभ्यासा.

2000+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द संग्रह.

विरुद्धार्थी शब्द मराठीत 20

विरुद्धार्थी शब्द मराठीत 20 खालीलप्रमाणे आहे त्यांचा आपण अभ्यास करूया.

 1. गच्च X सैल
 2. गट्टी X हाडवैर
 3. गडद X फिक्का
 4. गडप X प्रगट
 5. गडबड X सामसूम
 6. गण्य X नगण्य
 7. गतप्राण X जिवंत
 8. गतभर्तृका X सभर्तृका
 9. गप्पीदास X मुखदुर्बळ
 10. गफलत X दक्षता
 11. गमत्या X गंभीर
 12. गरळ X अमृत
 13. गर्क X विचलित
 14. गर्द X विरळ
 15. गर्विष्ठ X निगर्वी
 16. गलिच्छ X स्वच्छ
 17. गवगवा X गोपनीय
 18. गाफील X सावध
 19. गाळीव X सरसकट
 20. अगाध X मर्यादित

विरुद्धार्थी शब्द मराठीत 50

विरुद्धार्थी शब्द मराठीत 50 खालीलप्रमाणे दिलेले आहे त्यांचा आपण अभ्यास करूया.

 1. अग्रज X अनुज
 2. अगडबंब X हडकुळा
 3. अगणित X गणनीय
 4. अगत्य X अनास्था
 5. अग्राह्य X ग्राह्य
 6. अगाध X मर्यादित
 7. अगाढ X गाढ
 8. अगोदर X नंतर
 9. आघाडी X पिछाडी
 10. अघोरी X सात्विक
 11. अचपळ X मंद
 12. इकडे X तिकडे
 13. इच्छा X अनिच्छा
 14. इजा X उपाय
 15. इज्जत X बेइज्जत
 16. इतरेजन X स्वजन
 17. इती X अथ
 18. इतिश्री X प्रारंभ अथश्री
 19. इत्यंभूत X त्रोटक
 20. इन्कार X कबुली
 21. इंसाफ X अन्याय
 22. इभ्रत X बेअब्रू
 23. इमान X बेईमानी
 24. इरादा X निरुद्देश
 25. इष्ट X अनिष्ठ
 26. इहलोक X परलोक
 27. इलाज X नाइलाज
 28. कच्चा X पक्का
 29. कजाग X प्रेमळ
 30. कंजूष X उदार
 31. कडवा X सोम्य
 32. कडत X गार
 33. कणखर X कमजोर
 34. कफल्लक X श्रीमंत
 35. कमजोर X सशक्त
 36. करडा X प्रेमळ
 37. ढ X बुद्धिमान
 38. ढगाळ X निरभ्र
 39. ढवळा X काळा
 40. ढळढळीत X अस्पष्ट
 41. ढिला X घट्ट
 42. ढब्बू X किरकोळ
 43. छचोर X सदाचारी
 44. छांदिष्ट X एकमार्गी
 45. छान X वाईट
 46. छानछोकी X साधेपणा
 47. छाया X प्रकाश
 48. छिद्र X अच्छिद्र
 49. छोटा X बडा
 50. छि:थू X वाहवा

2000+ Virudharthi Shabd in Marathi list

‘अं’ पासून विरुद्धार्थी शब्द

अंतकाळ X जन्मकाळ

अंतरंग X बहिरंग

अंतर्मुख X बहिर्मुख

अंतरिम X आरंभी

अंधत्व X डोळसपणा

अंधाधुंदी X सुव्यवस्था

अंश X पूर्ण

‘अ’ पासून विरुद्धार्थी शब्द

अरुण X ऋणी

अकृत्रिम X कृत्रिम

अकर्मक X सकर्मक

अकल्पित X कल्पित, अपेक्षित

अक्कड X विनय

अक्कलवान X बेअकली

अकारण X सकारण

अकिंचन X धनवान

अकुंठित X कुंठित

अकुशल X कुशल

अखाद्य X खाद्य

अखेर X प्रारंभ

अखंड X खंडित

अख्खा X निवडक

अग्रगण्य X दुय्यम

अग्रज X अनुज

अगडबंब X हडकुळा

अगणित X गणनीय

अगत्य X अनास्था

अग्राह्य X ग्राह्य

अगाध X मर्यादित

अगाढ X गाढ

अगोदर X नंतर

आघाडी X पिछाडी

अघोरी X सात्विक

अचपळ X मंद

अचल X चंचल

अचूक X चूक

अचेतन X सचेतन

अच्युत X च्युत

अजरामर X क्षणिक

अजस्त्र X चिमुकले

अजागळ X चलाख

आजान X सुजान

अजिंक्य X पराभूत

अटक X सुटका

अटकाव X मोकळीक, मुभा

अटळ X टाळण्याजोगी

अडवणूक X मोकळीक

आडाणी X शिकलेला

अडेलतट्टू X समजदार

अत्यंत X अत्यल्प

अतिक्रमण X अनाक्रमण

अतिथी X यजमान

अतिवृष्टी X अवर्षण

अतिशय X किरकोळ

अतुल X परिमित

अतृप्त X तृप्त संतुष्‍ट

अत्याचार X सदाचार

अदृश्य X दृष्य

अद्भुत X सामान्य

अध्यप्रभृती जुने X अद्ययावत

अद्वितीय X सामान्य

अध्ययन X अध्यापन

अधर्म X धर्म

आत्याहारी X मिताहारी

अधिकार X अनाधिकार

अधीर X धैर्यशील

अधू X धडधाकट

अधोगती X प्रगती

अधोमुख X ऊर्ध्वमुख

अनंत X सीमित

अनन्य X अनन्वय

अनमोल X कवडीमोल

अनसूया X असूया

अनाचार X सदाचार

अनाथ X सनाथ

अनादर X आदर

अनाठायी X सत्कारणी

अनाडी X शिक्षित

अनादी X आदी

अनामिक X निनावी

अनावर X आवर, नियंत्रित

अनावृत्त X आवृत्त

अनावृष्टी X वृष्टी

अनासक्त X आसक्त

अनास्था X आस्था

अनिच्छा X इच्छा

अनियंत्रित X नियंत्रित

अनिवार्य X ऐछिक

अनिवार X प्रमाणशीर

अनिषिद्ध X निषिद्ध

अनीती X नीती

अनुकूल X प्रतिकूल

अनुगामी X म्होरक्या

अनुदार X उदार

अनूनये X आदेश

अनुपम X उपमीत

अनुपस्थिती X उपस्थिती

अनुभव X अननुभव

अनुत्पादक X उत्पादक

अनुभूती X अननुभूती

अनुमती X असंमती

अनुमान X खात्री

अनुमोदन X विरोध

अनुयायी X पुढारी

अनुराग X विराग

अनुरूप X विजोड, विरुध

अनुशासन X दुशासन

अन्य X अनन्य

अपकर्ष X उत्कर्ष

अपकार X उपकार

अपकीर्ती X सत्किर्ती

अपकृत्य X सत्कृत्य

अपमान X सन्मान

अपरंपार X मर्यादीत

अपराध X निरपराध

अपरिहार्य X परिहार्य

अपरोक्ष X परोक्ष

अपप्रवृत्ती X सतप्रवृत्ती

अपव्यय X मितव्यय

अपशब्द X सुवचन

अपात्र X सत्पात्र

अपाय X उपाय

अपार X थोडे

अपूर्व X सामान्य

अपेक्षा X उपेक्षा

अपेक्षित X अनपेक्षित

अप्रतिम X साधारण

अफाट X संकुचित

अबला X सबला

अबोल X वाचाळ

अब्रू X बेअब्रू

अभंग X खंडित

अभद्र X भद्र

अभक्ष X भक्षणीय

अभागी X भाग्यवान

अभाव X विपुलता

अभिमान X दुराभिमान

अभिलाशी X निर्लोभी

अभेद्य X भंगणारे

‘आ’ पासून विरुद्धार्थी शब्द

आकर्षक X अनाकर्षक

आकाश X पाताळ

आकुंचन X प्रसरण

आक्रमण X अनाक्रमण

आकलन X अनाकलन

आकस्मिक X अपेक्षित

आकुंचित X विस्तारित

आगंतुक X आमंत्रित

आगमन X निर्गमन, गमन, प्रयान

आगामी X मागील

आग्रह X अनाग्रह

आघाडी X पिछाडी

आघात X प्रत्याघात

आचारशील X आचारभ्रष्ट

आच्छादित X अनाच्छादित

आजारी X निरोगी

आजकाल X मागे, पूर्वी

आठवण X विसर

आटोकाट X वरवरचा

आडंबर X साधेपणा

आडमार्ग X धोपटमार्ग

आढत्या X नम्रता

आत X बाहेर

आत्महत्या X आत्मोद्धार

आधिदैविक X आधिभौतिक

आधी X नंतर

आधुनिक X पुरातन

अध्यात्मिक X प्रापंचिक

आदरणीय X अनादरणीय

आदी X अंत

आद्य X अंतिम

आंधळा X डोळस

आनंदी X दु:खी

आपत्ती X सुस्थिती

आपमतलबी X निराभिलाशी

आपपराभाव X आपुलकी

आप्त X परका

आबाळ X निगा

आभार X अपमान

आय X व्यय

आयात X निर्यात

आयास X विनायास

आरंभ X शेवट

आराम X दगदग

आरोग्य X अनारोग्य

आरोपी X निर्दोषी

आर्द्र X शुष्क

आवड X नावड

आवर X अजागळ

आशा X निराशा

आश्रय X निराश्रय

आसक्त X अनासक्त

आसुरी X दैवी

आस्तिक X नास्तिक

आस्था X अनास्था

आळशी X उद्योगी

आळा X सूट

आक्षेपक X समर्थक

आज्ञा X अवज्ञा

‘इ’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

इकडे X तिकडे

इच्छा X अनिच्छा

इजा X उपाय

इज्जत X बेइज्जत

इतरेजन X स्वजन

इती X अथ

इतिश्री X प्रारंभ अथश्री

इत्यंभूत X त्रोटक

इन्कार X कबुली

इंसाफ X अन्याय

इभ्रत X बेअब्रू

इमान X बेईमानी

इरादा X निरुद्देश

इष्ट X अनिष्ठ

इहलोक X परलोक

इलाज X नाइलाज

‘ई’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

ईर्षालू X निर्मस्तरी
ईश्र्वरीप्रसाद X ईश्वरीकोप

‘उ’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

उकल X गुंतागुंत

उकाडा X थंडी, गारठा

उक्ता X किरकोळ

उगवती X मावळती

उगीच X सहेतुक

उघड X गुप्त

उघडा X झाकलेला

उंच X सखल

उचित X अनुचित

उच्च X नीच

उच्छिष्ट X अनुच्छिष्ट

उच्छृखल X मर्यादशील

उजळ X मलीन

उजाड X समृद्ध

उच्चारित X अनुच्चारित

उज्वल X निस्तेज

उडाणटप्पू X कामसू

उणा X अधिक

उणीव X भरपाई

उतरण X चढण

उतराई X ऋणी

उत्कंठा X उदासीनता

उत्कर्ष X अपकर्ष

उत्तरीय X अंतरीय

उत्पादक X विनाशक

उदय X अस्त

उदात्त X अनुदात्त

उदार X अनुदार

उद्युक्त X अनुद्युक्त

उद्विग्न X प्रफुल्लित

उन्नत X अवनत

उपकार X अपकार

उपभोग्य X वैराग्य

उपसंहार X उपोदघात

उपहास X प्रशंसा

उमदा X खूजा

उर्मट X शालीन

उल्लंघन X अनुल्लंघन

उष:काल X सायंकाळ

ऊर्ध्व X उधर

ऊब X थंडी, गारठा

ऊन X सावली

‘ऋ’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

ऋणी X अनृणी

ऋणको X धनको

ऋणानुबंध X शत्रुत्व

‘ए’ पासून सुरू होणारी विरुद्धार्थी शब्द

एककल्ली X समंजस

एकाग्र X स्वैरचित्त

एकछत्री X लोकसत्ताक

एकतान X स्वैर

एकवचन X अनेकवचन

एकवार X अनेकवार

एकसंध X खंडित

एकी X बेकी

एकोपा X बेबनाव

‘ऐ’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

ऐक्य X विघटन

ऐच्छिक X अनैच्छिक

ऐट X नम्रता

ऐश्वर्य X दारिद्र्य

ऐलतीर X पैलतीर

ऐहिक X पारमार्थिक

‘ओ’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

ओगळ X स्वच्छ, नीटस

ओतप्रोत X अपुरे

ओले X सुके

ओशाळा X निलाजरा

ओवळा X सोवळा

औचित्य X अनौचीत्या

औत्सुक्य X औदासीन्य

औदार्य X कृपणता

औध्द्धत्य X सौजन्य

औरस X अनौरस

‘क’ पासून सुरू होणारे विरुद्धार्थी शब्द

कच्चा X पक्का

कजाग X प्रेमळ

कंजूष X उदार

कडवा X सोम्य

कडत X गार

कणखर X कमजोर

कफल्लक X श्रीमंत

कमजोर X सशक्त

करडा X प्रेमळ

कमनीय X कुरूप

करुणा X कठोरता

कर्कश X मंजुळ

कर्णकटू X कर्णमधुर

कर्तबगार X कर्तव्यशून्य

कर्मठ X सुधारक

कलह X मिलाफ

कल्पक X कल्पनाशून्य

कल्पित X वास्तविक

कवडीचुंबक X दानशूर

कसदार X निकस

कसूर X बेकसूर

कागाळी X कौतुक

काटक X नाजूक

कामकरी X पांढरपेशा

कामचुकार X कामसू

कारस्थानी X साधाभोळा

कासावीस X स्वस्त

किंचित X पुष्कळ

किमान X कमाल

कीर्ती X अपकीर्ती

कुकर्म X सत्कर्म

कुटिल X सज्जन

कुपात्र X सत्पात्र

कुपथ्य X पथ्य

कुलभूषण X कुलकलंक

कुलवंत X कुलहिन

कृतकृत्य X निरर्थक

कृत्रिम X नैसर्गिक

कृपण X उदार

क्रूश X स्थूल

कृष्णपक्ष X शुक्लपक्ष

कोलाहल X शांती

क्रूर X दयाळू

क्लिष्ट X सुबोध

‘ख’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

खंडन X मंडन

खचित X कदाचित

खट्याळ X शांत

खंडित X अखंड

खडतर X सुखकर

खडाष्टक X सलोखा

खपा X खूष

खमक्या X मवाळ

खरडपट्टी X वाखाणणी

खर्चिक X कंजूष

खल X सज्जन

खवचट X मनमिळाऊ

खातरजमा X संशय

खात्री X अविश्वास

खादाड X मिताहारी

खाद्य X अखाद्य

खाष्ट X भला

खासा X वाईट

खिन्न X प्रसन्न

खुजट X उंच

खुनशी X निरभत्सरी

खूमारी X बेचव

खुश X नाखुश

खुळचट X समंजस

खोडकर X विनयशील

खोळंबा X घाई

‘ग’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

गच्च X सैल

गट्टी X हाडवैर

गडद X फिक्का

गडप X प्रगट

गडबड X सामसूम

गण्य X नगण्य

गतप्राण X जिवंत

गतभर्तृका X सभर्तृका

गप्पीदास X मुखदुर्बळ

गफलत X दक्षता

गमत्या X गंभीर

गरळ X अमृत

गर्क X विचलित

गर्द X विरळ

गर्विष्ठ X निगर्वी

गलिच्छ X स्वच्छ

गवगवा X गोपनीय

गाफील X सावध

गाळीव X सरसकट

गुह्य X प्रकट

गृहकलह X गृहसौख्य

गृहस्त X संन्याशी

गैरवाजवी X वाजवी

गोषवारा X विस्तार

गौप्य X प्रकट

गौर X कृष्ण

ग्राह्य X त्याज्य

‘घ’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

घट X वाढ

घटस्पोट X लग्नबंधन

घट्ट X सेल

घनदाट X विरळ

घमेंड X नम्रता

घरभेद्या X एकनिष्ठ

घरकोंबडा X भटक्या

घरंदाज X अकुलीन

घवघवीत X किरकोळ

घसारा X थर

घायकुतेपणा X धीमेपणा

घुम्या X बोलका

घृणा X आवड

घोटाळा X उकल

‘च’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

चल X निश्चल, अचल

चंगळ X टंचाई

चंचल X स्थिर

चटोर X भला

चढाई X माघार

चढेल X निगर्वी

चणचण X विपुलता

चतुर X निर्बुद्ध

चतुरस्त्र X आडाणी

चपखल X ढोबळ

चपळाई X दिरंगाई

चलती X अवनती

चलाख X सुस्त

चांडाळ X सज्जन

चाणाक्ष X निर्बुद्ध

चापल्य X जाड्य

चिकाटी X उधळपट्टी

चिकार X थोडे

चिरकाल X अल्पकाल

चिरंजीवी X अल्पजीवी

चिरंतन X क्षणभंगुर

चिरायु X अल्पायु

चीड X संयम

चेतन X अचेतन

चोखंदळ X अजागळ

चोर X साव

चैन X बेचैन

‘छ’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

छचोर X सदाचारी

छांदिष्ट X एकमार्गी

छान X वाईट

छानछोकी X साधेपणा

छाया X प्रकाश

छिद्र X अच्छिद्र

छोटा X बडा

छि:थू X वाहवा

‘ज’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

जख्खड X तरणा

जंगम X स्तावर

जन्म X मृत्यू

जबर X किरकोळ

जबाब X सवाल

जय X पराजय

जमा X खर्च

जरा X तारुण्य

जलद X मंद

जर-जर X निरोगी

जवान X म्हातारा

जहर X अमृत

जहाल X मवाळ

जागरूक X बेसावध

जागा X निद्रिस्त

जागृती X निद्रा

जाणता X नेणता

जिद्दी X अनाग्रही

जिरायती X बागायती

जिवंत X मृत

जिव्हाळा X अनास्था

जीर्ण X नवे

ज्येष्ठ X कनिष्ठ

जेता, विजेता X पराजित

‘झ’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

झकास X खराब

झगडा X मिलाफ

झपाझप X सावकाश

झरझर X सावकाश

झिरझिरीत X घट्ट

झीज X भर

झुगारणे X स्वीकारणे

झुंजार X नामर्द

झोकदार X बावळा

झोप X जाग

‘ट’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

टंचाई X सुकाळ, विपुलता

टणक X मऊ

टर X वाहवा

टवटवी X मलूलपणा

टवाळखोर X मर्यादशील

टाकाऊ X उपयोगी

टपोरे X बारीक

टुमदार X बेडौल

टोलेजंग X खुजे

‘ठ’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

ठक X विश्वासू

ठसठशीत X अस्पष्ट

ठळक X पुसट

ठाय X चंचल

ठेंगणा X उंच

ठोक X किरकोळ

ठोंब्या X हुशार

‘ड’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

डळमळीत X द्रुढ

डावा X उजवा

डोळस X आंधळा

डोळेझाक X मठ्ठ

डौलदार X बेडौल

‘ढ’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

ढ X बुद्धिमान

ढगाळ X निरभ्र

ढवळा X काळा

ढळढळीत X अस्पष्ट

ढिला X घट्ट

ढब्बू X किरकोळ

‘त’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

तकवा X थकवा

तंग X ढिला

तगडा X दुबळा

तंगी X रेलचेल

तज्ञ X अज्ञानी

तंटा X सलोखा

तंतोतंत X ढोबळ

तात्काळ X सावकाश

तन्मय X चंचल

तपशील X त्रोटक

तम X प्रकाश

तरणोपाय X निरुपाय

तरतरीत X मंद

तरबेज X अकुशल

तरल X घन

तरुण X वृद्ध

तल्लख X मंद

तलम X जाडेभरडे

तळमळ X अनास्था

ताजा X शाळा

ताजातवाना X मलूल

ताठ X सैल

ताठर X नम्र

तातडी X विलंब

ताबडतोब X सावकाश

तारांबळ X स्वस्थता

तारक X मारक

तारुण्य X वृद्धत्व

तिमिर X प्रकाश

तिरसट X सोशीक

‘थ’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

थट्टेखोर X सभ्य

थंड X गरम

थाटमाट X साधेपणा

थिटा X लांब

थोरला X धाकटा

थोरवी X कनिष्ठता

थांग X अथांग

थोर X सान

‘द’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

दगलबाज X प्रामाणिक

दंगाधोपा X शांतता

दंडनीय X स्तुत्य

दंतुर X सरळ

दमट X कोरडे

दर्दी X अरसिक

दर्प X नम्रता

दशा X अवदशा

दक्ष X बेसावध

दहशत X मुक्तपणा

दाटी X तुरळकपणा

दातृत्व X कृपणता

दारिद्र्य X ऐश्वर्य

दासी X स्वामिनी, मालकीण

दाट X पातळ

दांडगा X सभ्य

दाता X याचक

दांभिक X प्रामाणिक

दास X स्वामी

दास्य X स्वातंत्र्य

दिखाऊ X साधेसे

दिव्य X सामान्य

‘ध’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

धनको X ऋणको

धनवान X निर्धन

धनी X नोकर

धमक X कमकुवतपणा

धवल X कृष्ण, काळे

धसमुसळया X नाजूक

धट्टाकट्टा X हडकुळा

धडाडी X नेभळेपणा

धनाढ्य X दरिद्री

धर्म X अधर्म

धाकटा X थोरला

धन्यता X निरर्थकता

धाक X निर्भयता

धाडस X भित्रेपणा

धास्ती X निर्धास्तपणा

धिक्कार X सत्कार

धिटाई X भित्रेपणा

धीर X अधीरता

धुंदी X नम्रपणा

धूर्त X भोळाभाबडा

‘न’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

नक्की X अनिश्चित

नगद X उधार

नफा X तोटा

नम्रता X उर्मटपणा

नवशिका X अनुभवी

नश्वर X शाश्वत, टिकाऊ

नकार X होकार

नखरा X साधेपणा

नंतर X आधी

नम्र X ताठ

नशीबवान X कमनशिबी

नश्वरता X शाश्वती

नाकबूल X कबूल

नाचक्की X सन्मान

नादान X सुदान

नापीक X सुपीक

नामर्द X मर्द

नाराज X खुश

नालायक X लायक

नाश X निर्मिती

नाईलाज X इलाज

नाखूश X खुश

नाजूक X कणखर

नामांकित X अप्रसिद्ध

नायनाट X निर्मिती

नालस्ती X वाखाणणी

नाशवंत X टिकाऊ

निकट X दूर

निकृष्ट X उत्कृष्ट

निगडित X मोकळे

निगर्वी X गर्विष्ट

‘प’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

पंगू X धडधाकट

पडसाद X साद

पडीक X पिकाऊ

पतिव्रता X स्वैरिणी

पद्य X गद्य

परकीय X स्वकीय

परदेश X स्वदेश

परवशता X स्वातंत्र्य

परवानगी X विनापरवानगी, मनाई

पराक्रमी X भेकड

परामर्श X दुर्लक्ष

पसंत X नापसंत

पगारी X बिनपगारी

पक्वान्न X कदान्न

पटाईत X अकुशल

पतन X उद्धरण

पातित X पुण्यवान

पदच्युत X पदारूढ

परका X आपला, आप्त

परतंत्र X स्वतंत्र

परमात्मा X जीवात्मा

पराकाष्टा X उदासीनता

पराड:मुख X सन्मुख

पराभूत X विजयी

परिमिती X अपरिमित

पवित्र X अपवित्र

पश्चिम X पूर्व

परिहार्य X अपरिहार्य

पाखंड X आस्तिक्य

पाचारण X बोळवण

पाठमोरा X विस्मरण

पाठिंबा X असहकार

पाडाव X फत्ते, विजय

पांढरा X काळा

पांगळा X धडधाकट

पांडित्य X अज्ञान

पाणउतारा X आदर

पांडुरका X काळसर

पातकी X पुण्यवान

‘फ’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

फरक X साम्य

फसवणूक X सचोटी

फकीर X अमीर

फटकळ X मृदुभाषी

फलद्रूप X निष्फळ

फसवा X प्रामाणिक

फाजील X सभ्य

फायदा X नुकसान

फाटाफूट X एकजूट

फार X थोडे

फाळणी X एकत्रीकरण

फिकट X गडद

फितूर X एकनिष्ठ

फिर्यादी X आरोपी

फुकट X विकत

फुकट्या X मेहनती

फुरसत X घाई

फूट X एकजूट

‘ब’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

बडतर्फी X नेमणूक

बंदी X मोकळीक

बभ्रा X गुप्ता

बरोबर X चूक

बहुमान X मानभंग

बहुरंगी X एकरंगी

बजबजपुरी X सुव्यवस्था

बडबड X मौन

बदनामी X प्रतिष्ठा

बदफैली X सदाचरणी

बदल X स्थिरता

बनावट X खरे

बरा X वाईट

बलवान X दुर्बल

बहिष्कार X सहकार्य

बारीक X जाड

बाल्यावस्था X प्रौढावस्था

बाष्कळ X विचारी

बिचारा X समर्थ

बिनधोक X धोकादायक

बिकट X सोपा

‘भ’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

भक्कम X कमजोर

भंग X अभंग

भक्त X पाखंडी

भयभीत X निर्भय

भरपूर X थोडे

भरभराट X अवनती

भरमसाठ X मर्यादित

भरीव X पोकळ

भव्य X छोटे, लहान

भर X झीज

भरती X ओहोटी

भरभर X हळूहळू

भाग्य X दुर्भाग्य

भांडखोर X मनमिळाऊ

भारदस्त X पोरकट

भाविक X अश्रद्ध

भाबडा X कावेबाज

भारी X हलका

‘म’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

मंजुळ X कर्कश

मंजूर X नामंजूर

मठ्ठ X हुशार

मतभेद X मतैक्य

मंद X तीव्र

मजूर X मालक

मज्जाव X परवानगी

मनमुराद X थोडेसे

मनस्ताप X मन:शांती

मरण X जन्म

मृत्यू X अमर

मर्दुमकी X भेकडपणा

मर्यादित X अमर्याद

मलूल X टवटवीत

महान X लहान

‘य’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

यथाकाल X अकाली

यथेष्ट X अपुरे

यथार्थ X अवास्तव

यथोचित X अनुचित

यश X अपयश

यशस्वी X अयशस्वी

यादवी X शांतता

युक्त X अयुक्त, अयोग्य

युद्ध X शांती

युती X फूट

युवक X वृद्ध

योग्य X अयोग्य

यौवन X म्हातारपण

‘र’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

रंक X राव

रगेल X निगर्वी

रगड X तुटपुंजे

रणशूर X रणभीरु

रसाळ X नीरस

रहदारी X शुकशुकाट

रक्षण X दुर्लक्ष

रखडपट्टी X तत्परता

रंगेल X विरक्त

रणझुंजार X रणभीरु

रवानगी X आमंत्रण

रसरशीत X रसहीन

रसिक X अरसिक

रहित X सहित

राग X लोभ

‘ल’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

लकाकी X फिकटपणा

लंघळपणा X सडेतोडपणा

लज्जित X बेशरम

लबाड X प्रामाणिक

लयलूट X कमतरता

लवचिक X ताठ

लक्ष X दुर्लक्ष

लक्षाधीश X भीक्षाधीश

लख्ख X अंधुक

लखलखाट X काळोख

लघु X गुरु

लठ्ठ X रोड

लवकर X हळूहळू

लहान X मोठा

लळा X तिरस्कार

लांछन X भूषण

लाजरा X निलाजरा

लाडका X नावडता

लाभ X हानी

लायक X नालायक

लावण्य X कुरुपता

लाघवी X ताठर

लाचार X अभिमानी

‘व’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

वक्ता X श्रोता

वंचना X सचोटी

वटवट X मौन

वत्सल X निर्दय

वंद्य X निंद्य

वंध्या X पुत्रवती

वर X शाप

वरचष्मा X लीनता

वरवर X खोलवर

वर्चस्व X अधीनत्व

वक्र X सरळ

वंदनीय X तिरस्करणीय

वद्यपक्ष X शुद्धपक्ष

वयस्कर X पोरवायचा

वरचढ X हलका, मवाळ

वरपांगी X मनापासून

वरिष्ठ X कनिष्ठ

वर्णनीय X अवर्णनीय

‘श’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

शक्तिमान X अशक्त

शठ X भोळा

शहाणपणा X मूर्खपणा

शक्ती X शक्तिहीन

शक्य X अशक्य

शत्रू X मित्र

शहानिशा X साशंकता

शांत X अशांत

शाप X वरदान

शाबीत X नाशाबीत

शाश्वत X अशाश्वत

शान X अप्रतिष्ठा

शाबासकी X धिक्कार

शास्त्रीय X अशास्त्रीय

शिष्य X गुरु

शिस्त X बेशिस्तपणा

शिक्षित X अशिक्षित

शिष्ट X अशिष्ट

शिसारी X गोडी

शिक्षा X बक्षीस

शीण X उत्साह

शितल X गरम

शीघ्र X मंद

शीत X उष्ण

शीलवान X दु:शील

‘ष’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

षंढ X मर्द

षोकी X विरागी

‘स’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

संकलन X पृथ्थकरण

संकल्पित X आकस्मिक

सकारण X निष्कारण

संकुचित X विस्तृत

संगम X दुरावा

संग्रह X विग्रह

सचिंत X निश्चिंत

सजातीय X विजातीय

सकस X निकस

सकाळ X संध्याकाळ

सख्य X वैर

संगोपन X हेळसांड

संघटन X विघटन

सच्चा X लबाड

सजीव X निर्जीव

सज्जन X दुर्जन

सडका X निकोप

सढळ X आखडता

सतत X क्वचित

सत्य X असत्य

सत्वर X सावकाश

संथ X जलद

सदाचरण X दुराचरण

सद्दी X पडता काळ

संदेह X निसंदेह

सदोदित X क्वचित

सदुपयोग X दुरुपयोग

सधन X निर्धन

सधवा X विधवा

सध्या X पूर्वी

संध्याकाळ X उष:काल

सनातनी X सुधारक

सन्माननीय X आदरणीय

सन्मुख X विन्मूख

संन्यासी X संसारी

संपर्क X दुरावा

सप्रेम X निष्प्रेम

सफाई X अस्वच्छता

सफेद X काळे

संबंध X दुरावा

सबळ X दुर्बळ

‘ह’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

हजर X गैरहजर

हतभाग्य X सुदैव

हयगय X खबरदारी

हरकत X मोकळीक

हरामखोर X प्रामाणिक

हर्ष X खेद

हल्ला X माघार

हंगामी X कायम

हट्टी X समंजस

हताश X आशावादी

हलाखी X समृद्धी

हलगर्जीपणा X खबरदारी

हल्ली X पूर्वी

हसरा X रडका

हस्तक्षेप X दुर्लक्ष

हळू X लवकर

हडकुळा X लठ्ठ

हातोहात X सावकाश

हाव X निरलोभ

हास्य X रुदन

हाडवैर X सलोखा

हानी X लाभ

हावरा X निर्लोभी

हितवादी X कपटी

‘क्ष’ पासून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

क्षणभंगुर X शाश्वत

क्षती X लाभ

क्षणिक X दीर्घकालिक

क्षमता X अक्षमता

क्षयी X वृद्धिंगत

क्षिति X बेपरवाई

क्षीण X सबळ

क्षुद्र X श्रेष्ठ

क्षुल्लक X बहुमोल

क्षुब्ध X शांत

क्षोभ X शांती

‘ज्ञ’ वरून सुरु होणारे विरुद्धार्थी शब्द

ज्ञात X अज्ञात

ज्ञान X अज्ञान

ज्ञानी X अज्ञानी

सारांश | Virudharthi Shabd in Marathi | मराठी विरुद्धार्थी शब्द

कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत असताना आपल्याला Virudharthi Shabd in Marathi | मराठी विरुद्धार्थी शब्द या विषयावर हमखास प्रश्न विचारले जातात. आम्हाला अशा आहे की या लेखातून आपल्याला Virudharthi Shabd in Marathi List बद्दल छान माहिती मिळाली असेल. आमच्या ordar.in या ब्लॉग ला भेट दिल्याबद्दल आपले परत एकदा धन्यवाद.

विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे काय?

एखाद्या शब्दाचा परस्पर विरुद्ध आर्थी कीव त्याचा विरोध दर्शवणारा शब्द म्हणजेच विरुद्धार्थी शब्द होय.

सुंदर विरुद्धार्थी शब्द मराठी.

कुरूप

सनातनी विरुद्धार्थी शब्द मराठी.

सुधारक

शांत विरुद्धार्थी शब्द मराठी.

अशांत.

जमा विरुद्धार्थी शब्द मराठी.

खर्च.

3 thoughts on “मराठी विरुद्धार्थी शब्द | Virudharthi Shabd in Marathi | Antonyms in Marathi”

Leave a Comment